Visie op webdesign

Bron: http://www.sceneone.nl/denk_dingetjes.php

Titel: HTML en CSS tutorials

Auteur: Wybe Weysters

Bron: http://www.sceneone.nl/denk_dingetjes.php

Titel: HTML en CSS tutorials

Auteur: Wybe Weysters

De technieken voor het bouwen van een website hebben in de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Niet alle ontwikkelingen hebben even goed uitgepakt. Een aantal professionele webdesigners hebben besloten dat het beter kan en moet.
Maar wat ging er dan precies fout?
Ik heb niet de pretentie precies te weten wat de oorzaken zijn van het ontsporen van de webdesign technieken, maar ik heb er wel over nagedacht en hier volgt mijn theorie.

Eerst denken dan bouwen...
Voordat je gaat bouwen heb je nagedacht over de structuur, je hebt je plannen uitgeprobeerd en je weet dat ze werken. De structuur ligt vast, dan ga je bouwen en invullen.

Het internet is van en voor iedereen

Toen het internet in hoog tempo voor heel veel mensen toegankelijk werd hebben grote software bedrijven hierop gereageerd door met software pakketten op de markt te komen die het voor iedereen mogelijk maakten zijn of haar eigen website te bouwen. Het bouwen van een website mocht niet te ingewikkeld zijn, terwijl er in grafische zin veel mogelijk moest zijn; mooie complete presentaties met veel fotomateriaal, mooie effecten of een complete huisstijl vertaald naar een internetpagina.
De combinatie van de hoge eisen en de overdreven simplificatie van de techniek heeft geleid tot verkeerd gebruik van op zich valide technieken.
Dit probleem is niet beperkt gebleven tot amateurs, maar heeft zijn weg gevonden naar professionals.

Minder is beter...
Hoe beter je nadenkt voordat je iets doet hoe minder code je hoeft te gebruiken. Hoe minder code je gebruikt om een bepaald doel te bereiken hoe beter het is.

Het merkwaardige gevolg

Het gevolg van bovenstaande zijn te gecompliceerde en vaak niet te begrijpen websites, waar bezoekers al snel de weg kwijt zijn. Simplificatie van de achterkant (de techniek) leidt dus tot complicaties aan de voorkant (de website bekeken in een browser). Dit lijkt met elkaar in tegenspraak maar bij nadere beschouwing is het goed te verklaren.
De vereenvoudiging van de techniek zoals grote software producenten zich dit hadden voorgesteld is schijn. De gereedschappen die aan gebruikers worden aangeboden om hun eigen website te kunnen bouwen zijn misschien betrekkelijk eenvoudig in het gebruik maar brengen uiteindelijk websites voort die aan de achterkant volledig onbegrijpelijk zijn. De bouwer van de website heeft dit niet in de gaten omdat hij of zij nooit naar de achterkant heeft hoeven kijken. Alle onderliggende code is gegenereerd door het programma waarin de bouwer werkt.

Een voorbeeld

Het duidelijkste en meest bizarre voorbeeld is de mogelijkheid die in MS Word wordt geboden om je Word document op te slaan als webpagina. Eén klik op de knop en het is voor elkaar. Eenvoudig in het gebruik, voor iedereen te doen en het resultaat (aan de voorkant) ziet eruit zoals verwacht. Aan de achterkant echter heeft niets minder dan een drama plaatsgevonden. De gegenereerde code is volslagen onbegrijpelijk en niet om door te komen.

Scheiding door samenwerking...
Een goede website kent een volledige scheiding van structuur en presentatie. Dit bereik je door een optimale samenwerking tussen html en css.

Een website bouwen is een vak

Ondertussen is het wel duidelijk. Het ontwerpen en bouwen van een goede website is een vak. Je moet weten en begrijpen waarmee je bezig bent en je kunt het schrijven van de code niet overlaten aan een stukje software. Een professionele webdesigner schrijft zijn eigen code. En voor het schrijven van die code zijn regels. Deze regels gaan terug naar de oorspronkelijke betekenis van de code en het (goed doordachte) idee wat achter die betekenis zit.
Steeds meer webdesigners schrijven hun eigen code en houden zichzelf aan de regels die voor het schrijven van die code gelden.

Toegankelijk en begrijpelijk

Het resultaat van deze inzichten, inspanningen en professionalisering van het internet zijn websites die:

naar het begin van de pagina